Problémy a výzvy aplikované statistiky

Dnešní datum: 18. 01. 2019   | Hlavní stránka | Seznam rubrik | Download | Weblinks |  
  Hlavní menukulatý roh
Hlavní stránka
Seznam témat
Download
Weblinks
Ankety

Rozšířené vyhledávání

  Tématakulatý roh
mínus 1. Abstrakty
mínus 2. Vizualizace
mínus 3. R
mínus 4. Informace
mínus 5. Připomínky
mínus 6. Ostatní

  Informacekulatý roh
Problémy a výzvy aplikované statistiky

2005
DL

  Představení semináře PAStkulatý roh
PASt vznikl(a) na podzim roku 2005 jako neformální, nepravidelný seminář o praktických problémech, jimž čelí statistika při aplikaci teoretických výsledků v reálném životě. Jeho duchovním otcem je Pavel Schlesinger, jenž tak přenesl své kuchyňské debaty s Martinem Betincem na akademickou půdu KPMS MFF UK pod křídla Zdeňka Hlávky. Počínaje LS 2005/2006 se seminář stal standardním předmětem vyučovaným na KPMS MFF UK.

Ačkoli PASt vznikla z iniciativy doktorandů, svým zaměřením a priori nevyžaduje "hluboké" teoretiké znalosti matematické statistiky, a je tudíž určena širokému statistickému publiku včetně studentů magisterského studia na KPMS MFF UK.

Hlavními tématy PAStí jsou "pokročilé" R (např. tvorba vlastních balíčků, R + C) a zpracování a vizualizace velkých dat. Seminář je však otevřen všem pastím, do nichž se statistik může chytit, a jakékoli návrhy příspěvků jsou vítány.

Pravidelné informace o programu jsou rozesílány do programového mailing listu, do kterého se přihlásíte posláním emailu na adresu past-program-subscribe@yahoogroups.com.

  Novinkykulatý roh
19.04.2017: Plán přednášek

3.5.2017 A. Drabinová: Detekce odlišného fungování položek pomocí rozšířené logistické regrese
19.4.2017 K. Lahodová, V. Kika: Analýza vlivu legálních podpůrných látek na výkonnost studentů
8.3.2017 Š. Rusá: Bayesovská analýza tříúrovňového modelu mediace

19.10.2016 Ž. Miklová: Data Science aneb prediktivní modelování v praxi
27.4.2016 M. Otava: Bayesovské metody ve farmaceutické výrobě
11.5.2016 K. Sovová: Statistická analýza hmotnostně spektrometrických dat v metabolomice – analýza dechu

18.02.2015: Kdy a kde
PASt se v současnosti koná značně nepravidelně v budově MFF UK v Karlíně (Sokolovská 83).

  Nejnovější příspěvkykulatý roh

1. Abstrakty

* Adéla Drabinová: Detekce odlišného fungování položek pomocí rozšířené logistické regrese

Vydáno dne 19. 04. 2017 (30 přečtení)

Odlišné fungování položek (tzv. DIF z angl. Differential Item Functioning) je jedno z klíčových témat v psychometrii. Pro jeho detekci se mimo jiné hojně využívá metoda založená na logistické regresi, ta však nebere v úvahu možnost, že správná odpověď může být uhodnuta bez nutné znalosti. Proto v této práci model logistické regrese rozšiřujeme tak, aby dolní asymptota mohla nabývat i nenulových hodnot. Podobně uvažujeme případ, kdy horní asymptota nabývá menších hodnot než jedna, a model tak může zachytit pravděpodobnost nepozornosti dotazovaného. Podrobnější analýzu jednotlivých odpovědí pro neskórovaná data provádíme pomocí multinomické regrese, která může odhalit odlišné fungování distraktorů (tzv. DDF z angl. Differential Distractor Functioning). V příspěvku popisujeme tyto a další možné modely pro detekci DIF a DDF a zabýváme se metodami odhadů parametrů a testování. Demonstrujeme také implementaci v R balíčku difNLR a v aplikaci ShinyItemAnalysis, která poskytuje detailní analýzu pedagogických a psychologických testů pomocí shiny.

Autor: Zdeněk Hlávka | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek

1. Abstrakty

* Žaneta Miklová: Data Science aneb prediktivní modelování v praxi

Vydáno dne 10. 10. 2016 (55 přečtení)

V dnešní době, víc než kdy jindy, si firmy začínají uvědomovat potřebu analýzy shromážděných dat a dolování tzv. přidané hodnoty, která by zvýšila jejich zisk a umožnila by jim být o krok napřed před svou konkurencí. Tato potřeba otevřela nové možnosti, jak využít matematické a statistické dovednosti v praxi. V tomto semináři bych se s vámi chtěla podělit o své zkušenosti, nastínit vám, co dneska znamená pojem Data Science a jaké modely ve své práci využívám. Vysvětlíme si například, co je to supervised a unsupervised learning, co je to overfitting a jak se s ním vypořádat.

Autor: Zdeněk Hlávka | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek

1. Abstrakty

* Kristýna Sovová: Statistická analýza hmotnostně spektrometrických dat v metabolomice – analýza dechu

Vydáno dne 06. 05. 2016 (47 přečtení)

V poslední době se velice rozvíjí vědní obor “metabolomika”. V oblasti medicíny se využívá zejména ke stanovení metabolických biomarkerů jako indikátorů různých chorob či odpovědí zprostředkované léčivem. Jedním z konkrétních příkladů je analýza těkavých metabolitů v dechu. Pro potřebu takového výzkumu je nutné rychle a přesně stanovit koncentrace těchto stopových látek. Metody, které v současné době umožňují během několika sekund analyzovat páry takových látek, jsou založeny na principech hmotnostní spektrometrie, příkladem je hmotnostní spektrometrie v proudové trubici, SIFT-MS. Tento pokrok v přístrojové technice tak umožňuje získání velkého množství dat ve velice krátkém čase. Taková data jsou statisticky vyhodnocována, avšak často dochází k zavádějící interpretaci získaných výsledků.

Autor: Zdeněk Hlávka | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek

1. Abstrakty

* Martin Otava: Bayesovské metody ve farmaceutické výrobě

Vydáno dne 31. 03. 2016 (43 přečtení)

Jedním z typických statistických problémů ve farmaceutickém výrobním procesu je vyhodnocení budoucího experimentu, který formálně ověří kvalitu daného procesu vzhledem ke standardizovaným kritériím. Pravděpodobnost „úspěchu“ takového experimentu se pak vypočítává na základě dat získaných během předchozích stupňů vývoje. Vzhledem k tomu, že mnoho kritérií se vztahuje na individuální pozorování, častým řešením je odhad prediktivních intervalů či tolerančních intervalů (které berou v potaz variabilitu bodových odhadů střední hodnoty a rozptylu). Alternativním postupem je Bayesovská analýza problému a přímý odhad rozdělení individuálních hodnot. Výhodou je snadné zahrnutí náhodných efektů (často z několika různých zdrojů variability) a především snadná interpretace výstupu analýzy, kterým je pravděpodobnost úspěchu daného budoucího experimentu.

Autor: Zdeněk Hlávka | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek

1. Abstrakty

* Petra Burdejová & W. K. Härdle, P. S. Kokoszka, Q. Xiong: Change point and trend analyses of annual expectile curves of tropical storms

Vydáno dne 07. 12. 2015 (245 přečtení)

Motivated by the conjectured existence of trends in the intensity of tropical storms, this work proposes new inferential methodology to detect a trend in the annual pattern of environmental data. The new methodology can be applied to any data which form a time series of functions. Other examples include annual temperature or daily pollution curves at specific locations. Within a framework of a functional regression model, we derive two tests of significance of the slope function, which can be viewed as the slope coefficient in the regression of the annual curves on year. One of the tests relies on a Monte Carlo distribution to compute the critical values, the other is pivotal with the chi–square limit distribution. Full asymptotic justification of both tests is provided. Their finite sample properties are investigated by a simulation study. Applied to tropical storm data, these tests show that there is a significant trend in the shape of the annual pattern of upper wind speed levels of hurricanes.

Autor: Zdeněk Hlávka | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek

1. Abstrakty

* Ondřej Vencálek, Antonín Šípek: Analýza vývoje výskytu Downova syndromu na území České republiky od 60. let 20. století do současnosti

Vydáno dne 06. 11. 2015 (55 přečtení)

Výskyt Downova syndromu (dále DS) je na území České republiky, podobně jako v jiných státech, dlouhodobě sledován. Vývoj v posledních 50 letech je ovlivněn dvěma důležitými skutečnostmi. První z nich je rozšíření možností prenatální diagnostiky, která se začala používat v osmdesátých letech 20. století u jednotlivých případů; později byl zaveden plošný skríning, i ten však prochází změnami. Dnes je většina DS diagnostikována prenatálně. Druhou závažnou skutečností je to, že dnes ženy obecně rodí ve vyšším věku než tomu bylo na začátku sledovaného období. Jsme tak svědky poměrně velkého nárůstu počtu diagnostikovaných případů, neboť je dobře známo, že riziko výskytu DS roste s věkem matky. Otázka, kterou jsme si položili na začátku našeho výzkumu, zněla, zda je možné nárůst počtu případů DS vysvětlit pouze vyšším věkem populace rodiček nebo zda dochází k dlouhodobým trendům v incidenci této vrozené vady. Přednáška si klade za cíl ukázat specifické problémy, se kterými jsme se při analýze dat museli vypořádat.

Autor: Zdeněk Hlávka | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek

1. Abstrakty

* Martin Otava: Order restricted dose-response modelling

Vydáno dne 10. 09. 2014 (292 přečtení)

Modelling of dose-response relationship is crucial part of multiple stages of drug development process. The type of data varies among stages, as well as approaches and methodology. Parametric methods are more suitable if experiment contains many doses (and there are enough observations per dose), non-parametric methods are applied if just few doses are investigated. Another source of variety is induced by focus of analysis. Different methods are applied for inference, for model selection and for estimation problems. Searching for threshold doses raises very interesting questions and problems, while "clinically significant result" concept is often taken into consideration.

Order restricted assumption is usual common choice for any methodology used, primary to increase the power of inference. Typically, it reduces to monotonicity assumption and inference against simple order alternatives.

In this presentation, we will review various aspects of order restricted dose-response modelling: approaches to tackle the inference, model selection, estimation, model averaging, etc. We will focus on early drug development stage, with only small dataset available. Specifically, multiple contrast tests will be introduced, together with their Bayesian alternative: Bayesian variable selection method.

References:

Bornkamp, B. and Pinheiro, J. C. and Bretz, F. (2009) MCPMod - An R Package for the Design and Analysis of Dose-Finding Studies. Journal of Statistical Software, 29(7):1-23

Kuiper, Rebecca M., and Gerhard, Daniel, and Hothorn, Ludwig A. (2014) Identification of the Minimum Effective Dose for Normally Distributed Endpoints Using a Model Selection Approach. Statistics in Biopharmaceutical Research. 6(1):55-66

Otava, Martin and Shkedy, Ziv and Lin, Dan and Goehlmann, Hinrich W.H. and Bijnens, Luc and Talloen, Willem and Kasim, Adetayo (2014) Dose-Response Modeling Under Simple Order Restrictions Using Bayesian Variable Selection Methods. Statistics in Biopharmaceutical Research, 6(3):252-262

Whitney, Melissa, and Ryan, Louise (2009) Quantifying Dose-Response Uncertainty Using Bayesian Model Averaging. In book: Uncertainty Modeling in Dose Response: Bench Testing Environmental Toxicity. Editor: Cooke, Roger C. John Wiley & Sons, Inc., p 165-179.


Autor: Zdeněk Hlávka | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek

index | 1-7 | následující | Celkem 67 článků

  Vstup pro autorykulatý roh
Uživatel:
Heslo:

  Kalendářkulatý roh
<<  Leden  >>
PoÚtStČtSoNe
 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31    

  Vyhledáváníkulatý roh

Hledej
v PASTi!