Ondřej Vencálek, Antonín Šípek: Analýza vývoje výskytu Downova syndromu na území České republiky od 60. let 20. století do současnosti

Autor: Zdeněk Hlávka <hlavka(at)seznam.cz>, Téma: 1. Abstrakty, Vydáno dne: 06. 11. 2015

Výskyt Downova syndromu (dále DS) je na území České republiky, podobně jako v jiných státech, dlouhodobě sledován. Vývoj v posledních 50 letech je ovlivněn dvěma důležitými skutečnostmi. První z nich je rozšíření možností prenatální diagnostiky, která se začala používat v osmdesátých letech 20. století u jednotlivých případů; později byl zaveden plošný skríning, i ten však prochází změnami. Dnes je většina DS diagnostikována prenatálně. Druhou závažnou skutečností je to, že dnes ženy obecně rodí ve vyšším věku než tomu bylo na začátku sledovaného období. Jsme tak svědky poměrně velkého nárůstu počtu diagnostikovaných případů, neboť je dobře známo, že riziko výskytu DS roste s věkem matky. Otázka, kterou jsme si položili na začátku našeho výzkumu, zněla, zda je možné nárůst počtu případů DS vysvětlit pouze vyšším věkem populace rodiček nebo zda dochází k dlouhodobým trendům v incidenci této vrozené vady. Přednáška si klade za cíl ukázat specifické problémy, se kterými jsme se při analýze dat museli vypořádat.