Martin Otava: Bayesovské metody ve farmaceutické výrobě

Autor: Zdeněk Hlávka <hlavka(at)seznam.cz>, Téma: 1. Abstrakty, Vydáno dne: 31. 03. 2016

Jedním z typických statistických problémů ve farmaceutickém výrobním procesu je vyhodnocení budoucího experimentu, který formálně ověří kvalitu daného procesu vzhledem ke standardizovaným kritériím. Pravděpodobnost „úspěchu“ takového experimentu se pak vypočítává na základě dat získaných během předchozích stupňů vývoje. Vzhledem k tomu, že mnoho kritérií se vztahuje na individuální pozorování, častým řešením je odhad prediktivních intervalů či tolerančních intervalů (které berou v potaz variabilitu bodových odhadů střední hodnoty a rozptylu). Alternativním postupem je Bayesovská analýza problému a přímý odhad rozdělení individuálních hodnot. Výhodou je snadné zahrnutí náhodných efektů (často z několika různých zdrojů variability) a především snadná interpretace výstupu analýzy, kterým je pravděpodobnost úspěchu daného budoucího experimentu.