Kristýna Sovová: Statistická analýza hmotnostně spektrometrických dat v metabolomice – analýza dechu

Autor: Zdeněk Hlávka <hlavka(at)seznam.cz>, Téma: 1. Abstrakty, Vydáno dne: 06. 05. 2016

V poslední době se velice rozvíjí vědní obor “metabolomika”. V oblasti medicíny se využívá zejména ke stanovení metabolických biomarkerů jako indikátorů různých chorob či odpovědí zprostředkované léčivem. Jedním z konkrétních příkladů je analýza těkavých metabolitů v dechu. Pro potřebu takového výzkumu je nutné rychle a přesně stanovit koncentrace těchto stopových látek. Metody, které v současné době umožňují během několika sekund analyzovat páry takových látek, jsou založeny na principech hmotnostní spektrometrie, příkladem je hmotnostní spektrometrie v proudové trubici, SIFT-MS. Tento pokrok v přístrojové technice tak umožňuje získání velkého množství dat ve velice krátkém čase. Taková data jsou statisticky vyhodnocována, avšak často dochází k zavádějící interpretaci získaných výsledků.