Adéla Drabinová: Detekce odlišného fungování položek pomocí rozšířené logistické regrese

Autor: Zdeněk Hlávka <hlavka(at)seznam.cz>, Téma: 1. Abstrakty, Vydáno dne: 19. 04. 2017

Odlišné fungování položek (tzv. DIF z angl. Differential Item Functioning) je jedno z klíčových témat v psychometrii. Pro jeho detekci se mimo jiné hojně využívá metoda založená na logistické regresi, ta však nebere v úvahu možnost, že správná odpověď může být uhodnuta bez nutné znalosti. Proto v této práci model logistické regrese rozšiřujeme tak, aby dolní asymptota mohla nabývat i nenulových hodnot. Podobně uvažujeme případ, kdy horní asymptota nabývá menších hodnot než jedna, a model tak může zachytit pravděpodobnost nepozornosti dotazovaného. Podrobnější analýzu jednotlivých odpovědí pro neskórovaná data provádíme pomocí multinomické regrese, která může odhalit odlišné fungování distraktorů (tzv. DDF z angl. Differential Distractor Functioning). V příspěvku popisujeme tyto a další možné modely pro detekci DIF a DDF a zabýváme se metodami odhadů parametrů a testování. Demonstrujeme také implementaci v R balíčku difNLR a v aplikaci ShinyItemAnalysis, která poskytuje detailní analýzu pedagogických a psychologických testů pomocí shiny.